Kontrast
A A

Czcionka
A A+ A++
Pysząca
ul. Śremska 12
e-mail: sekretariat@sppyszaca.srem.pl
Histora szkoły

10.10.1965r.

Uroczyste otwarcie czwartej w powiecie śremskim szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na frontowej ścianie budynku, noszącej napis: „SZKOŁA PODSTAWOWA POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PYSZĄCEJ r. 1965” Kierownikiem szkoły był Kazimierz Genderka.


30.12.1975r.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim ufundowanej przez Komitet Rodzicielski. Odsłonięcia dokonał miejscowy powstaniec – porucznik Leonard Skrzypczak.

image-1

28.12.1978r.

Szkoła otrzymała prawo posiadania sztandaru. Wręczenia sztandaru na ręce ówczesnego kierownika szkoły Kazimierza Genderki dokonał Naczelnik Miasta i Gminy p. Mieczysław Wawrzyniak. Sztandar ufundowany został przez Komitet Rodzicielski oraz całe społeczeństwo.

image-1

01.09.1986r.

Funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Jolanta Pajsert.


09 – 11. 12. 1988r.

Ogólnopolski Zlot Szkół im. Powstańców Wielkopolskich. Uczestniczyli w nim:

Honorata Kowalska – uczennica
Katarzyna Pawelczyk – uczennica
Bernadeta Kalisz – uczennica
mgr Alina Piasecka – opiekun


27.12.1993r.

Nadanie szkole tytułu Członka Zbiorowego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

image-1

08.01.1994r.

Udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Szkół i Drużyn Harcerskich noszących imię Powstańców Wielkopolskich. Brali w nim udział:

Karoina Macioszczyk – uczennica
Julia Bromberek – uczennica
mgr Alina Piasecka – opiekun


1992 – 1995

Szkoła bierze udział w pracach eksperymentalnych zakresie nauczania początkowego stosując ocenę opisową. Zrobiliśmy „krok” w Stronę obecnie stosowanej metody nauczania.


1993 – 1996

Szkoła prowadzi wymianę uczniów ze szkołą we Francji – Colle’ge Rrive Sait Michel a’ Saint Aubin d’ Aubigne. Inicjatorem wymiany była dyrektor szkoły mgr Jolanta Pajsert

image-1

01.09.2003r.

Zgłoszenie udziału w II edycji akcji „Szkoła z klasą” pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a w dniu 01.10.2004r. otrzymanie tegoż tytułu.

image-1

20.10.2005r.

Otwarcie wystawy pt.: „Elementarze świata” zorganizowanej w ramach projektu edukacyjnego. Na wystawie przedstawiono 150 egzemplarzy elementarzy z różnych stron świata w tym 30 pozycji polskich z różnych lat. Na wystawie można było oglądnąć elementarze pisane alfabetem łacińskim, cyrylicą jak również alfabetem arabskim czy chińskim lub japońskim.

image-1 image-1 image-1 image-1

22.04.2006r.

W szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia z tablicą pamiątkową w I rocznicę śmierci Papieża-Polaka Jana Pawła II wraz z zasadzeniem dębu jego imienia. Uroczystością towarzyszącą było otwarcie Ogrodu Dydaktycznego.

image-1 image-1 image-1 image-1 image-1

31.03.2007r.

Szkoła bierze udział w IX Targach Edukacyjnych – Śrem 2007.

image-1 image-1 image-1

2006 – 2007

Szkoła bierze udział w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”.

image-1

12.12.2007r.

Szkoła bierze udział w programie prowadzonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

image-1 image-1

2007 – 2008

Szkoła kolejny rok bierze udział w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”.

image-1

2007 – 2008

Szkoła brała udział i ukończyła I moduł ścieżki „Doskonalenie metod nauczania i oceniania” w programie Szkoła ucząca się.

image-1

26.09.2008r.

Szkoła jest organizatorem Pikniku Historycznego – Pysząca 2008.

image-1 image-1 image-1 image-1 image-1

16.01.2009r.

Podczas uroczystości związanych z Dniem Patrona i 90 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego Szkoła otrzymała nowy sztandar.

image-1 image-1 image-1 image-1