Kontrast
A A

Czcionka
A A+ A++
Pysząca
ul. Śremska 12
e-mail: sekretariat@sppyszaca.srem.pl
Wykaz pracowników Szkoły Podstawowej w Pyszącej - rok szkolny 2022/2023

Genderka Lucyna – edukacja przedszkolna
Gintrowicz Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
Jackowska Joanna - język polski
Jakowiec Małgorzata – muzyka, plastyka, religia
Jędrzejczak Wioletta – język angielski
Kozieł-Idczak Anna - język polski, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny
Kujawa Aurelia - biologia, świetlica
Mikołajczak Barbara - język niemiecki, chemia
Okoniewska Karolina - nauczyciel współorganizujący, zajęcia rewalidacyjne, psycholog
Pawłowska Aldona - historia, WDŻ, WOS, świetlica
Podrzycka Anita - przyroda
Rożek Roman - fizyka, informatyka
Snuszka Dorota - edukacja wczesnoszkolna
Szeler Małgorzata - biblioteka, pedagog
Szlachta Wojciech - technika, matematyka
Taczak Iwona - doradztwo zawodowe
Wachowiak Maciej - geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Wiejak Sylwia - edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Wójciak Radosław - wychowane fizyczne

Andrzejczak Maria - sekretarz
Naganowska Hanna - sekretarz
Bielańska Barbara - sprzątaczka
Jankowiak Grażyna - sprzątaczka
Ratajczak Zenon - woźny