Kontrast
A A

Czcionka
A A+ A++
Pysząca
ul. Śremska 12
e-mail: sekretariat@sppyszaca.srem.pl
Wykaz pracowników Szkoły Podstawowej w Pyszącej - rok szkolny 2023/2024

Genderka Lucyna – edukacja wczesnoszkolna
Gintrowicz Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
Jackowska Joanna - język polski
Jakowiec Małgorzata – muzyka, plastyka, religia
Jędrzejczak Wioletta – język angielski
Konwerski Karol – matematyka, doradztwo zawodowe
Kozieł-Idczak Anna - język polski, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny
Kujawa Aurelia - edukacja przedszkolna
Mikołajczak Barbara - język niemiecki, chemia
Morawska Wioletta - przyroda, biologia, świetlica
Okoniewska Karolina - nauczyciel współorganizujący, zajęcia rewalidacyjne, psycholog
Pawłowska Aldona - historia, WDŻ, WOS, świetlica
Rożek Roman - fizyka, informatyka, technika
Snuszka Dorota - edukacja wczesnoszkolna
Szeler Małgorzata - biblioteka, pedagog
Wachowiak Maciej - geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Wachowska Barbara - matematyka
Wójciak Radosław - wychowane fizyczne

Andrzejczak Maria - sekretarz
Filipowicz Paulina - sekretarka
Bielańska Barbara - sprzątaczka
Krzyżaniak Aneta - sprzątaczka
Ratajczak Zenon - woźny