Kontrast
A A

Czcionka
A A+ A++
Pysząca
ul. Śremska 12
e-mail: sekretariat@sppyszaca.srem.pl
Logopeda
Godziny pracy logopedy
rok szkolny 2022/2023


Środa: 12.00 – 15.00
Czwartek: 12.00 - 15.00


W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego przeprowadzone zostają wśród dzieci oddziału przedszkolnego badania przesiewowe, które dotyczą sprawdzenia:

stanu i sprawności narządów mowy,
sposobu oddychania i połykania,
poprawności wymowy dziecka od strony artykulacyjnej i gramatycznej,
stanu i funkcjonowania narządu słuchu,
zasobu słownictwa,
stanu słuchu fonematycznego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. Terapia logopedyczna składa się z trzech zasadniczych etapów:

etap przygotowawczy,
etap wywołania prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski,
etap utrwalenia tego wzorca w mowie spontanicznej.

Powodzenie w usuwaniu wad wymowy zależy od wielu czynników, m.in. od:

stopnia złożoności wady wymowy dziecka,
indywidualnych i rozwojowych właściwości dziecka,
od czasu rozpoczęcia terapii logopedycznej,
regularności zajęć,
doboru metod postępowania,
współpracy rodziców dziecka z logopedą,
współpracy dziecka z logopedą.

W postępowaniu logopedycznym niezbędne jest stosowanie ogólnych zasad, z których na pierwszy plan wysuwa się zasada, że im wcześniej się rozpocznie terapię, tym lepiej. Konieczne jest przy tym zindywidualizowane podejście do dziecka. Niezbędnym elementem terapii jest współpraca z rodzicami dziecka, polegająca na rzetelnym kontynuowaniu zaleconych ćwiczeń w domu – codziennie i systematycznie!

Logopeda: Sylwia Wiejak